De intermediair specialist met de sociale factor.

De maatschappij verandert steeds sneller. Onze branche is bij uitstek de sector die ervaring heeft in die flexibilisering en continue dynamiek.

Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is de missie van Passion2Work om, samen met hun partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen.

 

Investeren

Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in alle vraagstukken rondom Human Resources, maar wij zijn ook voorlopers in sociale innovatie: arbeid beter, slimmer, flexibeler en dynamisch organiseren, met meer oog voor de menselijke factor, of het nu gaat om vast personeel of om de flexschil. Bijvoorbeeld door te investeren in je medewerkers en hen bottom-up, in plaats van top-down, te betrekken bij de bedrijfsvoering.

 

Samen sterk, dat werkt.

Mensen na ontslag sneller weer naar werk te begeleiden is een van de belangrijkste doelen van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Het is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, maar evengoed in het belang van werkgevers én werknemers. Samenwerking is daarvoor onontbeerlijk. Passion2Work is samen met werkgevers in de regio actief in een intersectoraal plan, waarbij alle partijen zich inzetten voor de verbetering van de mobiliteit van de werknemers. Het plan zet in op een onderlinge uitwisselbaarheid van arbeidskrachten.

Alle doelgroepen

Passion2Work is de kenner van de (regionale) arbeidsmarkt. Wij kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren in de bemiddeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een beperking, die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden en behouden van een baan.

Er zijn aan de ene kant voldoende vacatures, en aan de andere kant in de kaartenbakken van het UWV ook meer dan genoeg werkzoekenden, maar die twee bij elkaar brengen is zacht gezegd een uitdaging. Zeker als je werkzoekenden wilt plaatsen in hun eigen regio. Wij zijn in staat verbinding te leggen tussen bedrijfsleven, UWV, gemeente, mobiliteitsbureaus en scholen. Hierdoor wordt de kans op plaatsing vele malen groter.

Plaatsing is één ding, succesvolle plaatsing een ander. De kans op uitval bij deze doelgroepen is immers groot. Dankzij de expertise op het gebied van selectie en matching kan een veel betere selectie worden gemaakt, waarbij wij naast harde criteria als opleiding en competenties ook ‘zachte criteria’ als motivatie, potentie en werkhouding meewegen. En juist deze zachte criteria zijn bepalend voor het welslagen van een bemiddeling.

Wat kost een medewerker?

Vraag een vrijblijvende offerte aan. U ontvangt binnen 1 werkdag een duidelijk voorstel.

Bel mij terug

Uw naam

E-mail

Telefoon

Wanneer bent u het beste bereikbaar?